Wizyta w Baśnioborze - zadanie nr 2 - komunikacja werbalna


Rozmowa, to najbardziej oczywisty sposób kontaktu z drugim człowiekiem. 
Osoba, która gościła na warsztatach i prezentowała siłę komunikacji werbalnej była Mirosława Szychowiak. Poetka, pisarka, animator kultury, osoba o olbrzymiej charyzmie i potencjale twórczym. Osoba nominowana do Nagrody Nike i wielokrotnie nagradzana w konkursach poetyckich i prozatorskich. 

Mirka to kwintesencja dobrej komunikacji, potrafi zaczarować słuchaczy, wejść w relacje z osobami, wcześniej nigdy nie sięgnęły po książkę. Komunikacja werbalna stanowi  przekazywanie komunikatu pomiędzy nadawcą i odbiorcą, co ważne komunikacja jest pełna wówczas, gdy komunikaty nadawane są w dwie strony. strony komunikacji płynnie zmieniają się - nadawca staje się odbiorcą, a odbiorca - nadawcą. Dojrzała komunikacja wykorzystuje w sposób świadomy istotne czynniki modulowanie głosu, płynność mowy, adekwatnie dobieranie treści do rozmówcy, ale również języka, tak aby wypowiadany tekst był jak najlepiej zrozumiany  i odniósł właściwy skutek. Temu też służy parafraza, aby jeszcze raz przyjrzeć się komunikatowi, ubranemu w inne słowa. Nadać mu dodatkową moc lub wartość.

W dobrej komunikacji partnerzy poza świadoma obecnością i chęcią uczestnictwa co jest jej pierwszym i głównym aspektem, powinni być otwarci na płynące do nich komunikaty. Odbierając je mogą stworzyć własny komunikat i dzięki temu stać się nadawcą. Brak obecności w komunikacji czyni całkowicie nieskuteczną i tworzy tylko jej pozory. Brak otwartości powoduje, że jest nieszczera i płynące do adresata komunikaty nie odnoszą się do treści komunikacji, ale są często oderwanymi od niej uwagami mającymi na celu obrażanie, czy dyskredytację drugą osobę, a brak tu komunikacji. Taka postawa tworzy przepaście, a nie mosty między ludźmi. 

Kluczową zasadą komunikacji jest autentyczność, która pozwala być uczciwie szczera, kiedy wypowiadamy nasze prawdziwe, przemyślane, ale nie raniące i nie obrażające nikogo komunikaty. Nauka takiej komunikacji to długotrwały proces, który musi być wspierany przez świadomość potrzeby porozumiewania się z innymi w sposób dojrzały i taki by wypowiadane słowa niosły, taki komunikat jaki chcemy i przynosiły konkretne efekty.
Komunikacja pozwala tworzyć relacje budować, budować więzi, musi być jednak autentyczna, tak aby obie strony czuły, że tworzą coś wyjątkowego - prawdziwe emocje. 

Komentarze

Popularne posty